Czy sprzedając mieszkanie muszę posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2009 roku powstał obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytku oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego lub części takiego budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, podlegającemu zbyciu lub wynajmowi, oraz dla budynku, w którym w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku. Obowiązek ten wynika z prawa europejskiego zapisanego w dyrektywie 2002/91/WE. W polskim prawie został on wprowadzony poprzez nowelizację ustawy Prawo Budowlane. Świadectwo ważne jest przez okres 10-u lat, chyba że nastąpiła zmiana charakterystyki budynku w wyniku przebudowy lub remontu.


Obecnie za brak tego dokumentu przy zbyciu lub wynajęciu nieruchomości lub lokalu na rynku wtórnym nie ma żadnych sankcji prawnych. Jednak ma to się zmienić dzięki nowelizacji dyrektywy przygotowywanej przez Komisję Europejską. Jednak, jeżeli świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera nieprawdziwe informacje o wielkości energii wtedy jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (o rękojmi za wady).


Są przypadki kiedy świadectwa nie wykonujemy (przepisów nie stosuje się) np. w przypadku budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2. Są również sytuacje gdzie świadectwa dla mieszkania nie wykonujemy a jedynie dla całego budynku mieszkalnego.


W związku z tym, że świadectwa są obowiązkowe a jedynie na rynku wtórnym za ich brak nie przewidziano żadnych sankcji warto w zawieranych umowach dodatkowo zamieszczać specjalne oświadczenia.


Małgorzata Kostrzewa

Ekspert Rynku Nieruchomości PFRN (ENF)


żródło: fagora.pl

Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie

Działka, Osielsko 1015m2

Cena:160000zł Lokalizacja:Osielsko
Oferujemy malowniczą działkę budowlaną o pow. 1015 m2 w cenie 157 zł/m2 . Działka położona na granicy Osielska i Niemcza w okolicy ulicy Moczarowej w odległości ok 300 m od wyasfaltowanej ulicy (ul. Kolonijnej ). Możliwość przyłączenia działki do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej

Działka, Osielsko 835m2

Cena:160000zł Lokalizacja:Osielsko
Oferujemy malowniczą działkę budowlaną o pow. 835 m2 w cenie 191 zł/m2 . Działka położona na granicy Osielska i Niemcza w okolicy ulicy Moczarowej w odległości ok 300 m od wyasfaltowanej ulicy (ul. Kolonijnej ). Możliwość przyłączenia działki do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej

Działka, Niwy 1318m2

Cena:99000zł Lokalizacja:Niwy
Atrakcyjna działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko. Zlokalizowana w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie terenów zielonych, lasu oraz domów jednorodzinnych . Powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy . Aktualnie złożono wniosek o wydanie decyzji o