Jak zweryfikować pośrednika?

Wbrew pozorom rynek nieruchomości jest bardzo skomplikowany. Transakcje tu zawierane angażują nie tylko ogromne środki finansowe. Tu trzeba podejmować decyzje, których skutki odczuwamy przez wiele lat. Wybory nieruchomości zdeterminowane są nie tylko racjonalnymi przesłankami, rodzajem pracy, sytuacją rodzinną, finansową – ale też marzeniami i emocjami. Wybór nieruchomości to przede wszystkim wybór lokalizacji – tej się nie da zmienić ani poprawić jak np. elewacji budynku – i dlatego decyzja o zakupie musi być przemyślana. W podejmowaniu świadomych decyzji powinni pomagać ludzie właściwie do tego przygotowani i odpowiedzialni. Jak sprawdzić, przygotowanie, kompetencje i profesjonalizm agentów i pośredników? Oto kilka wskazówek.


Uprawnienia zawodowe

Najpierw sprawdzamy czy osoba, podejmująca się usługi pośrednictwa ma uprawnienia zawodowe. Potwierdza je licencja zawodowa z oznaczonym indywidualnie numerem. Licencja powinna znajdować się w widocznym miejscu w siedzibie biura nieruchomości. Znając imię i nazwisko Pośrednika można sprawdzić czy osoba przedstawiająca się jako pośrednik figuruje w Centralnym Rejestrze publikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury.


Agenci – pracownicy pomocniczy

Pośrednik może zatrudniać osoby wykonujące czynności pomocnicze – ale pod jego nadzorem .To tzw. agenci. Za ich pracę odpowiadają bezpośrednio Pośrednicy. Agent powinien na życzenie wylegitymować się dokumentem potwierdzającym, że za jego pracę odpowiada Pośrednik czyli osoba z licencją zawodową. Pamiętajmy – umowę zawieramy z licencjonowanym pośrednikiem, bo tylko taki ponosi odpowiedzialność zawodową i musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli w wyniku transakcji ponieślibyśmy szkodę – to od niego możemy dochodzić odszkodowania.


Ubezpieczenie

Pośrednik musi być obowiązkowo ubezpieczony. Mamy prawo nie tylko sprawdzić numer jego licencji – ale też możemy żądać numeru polisy ubezpieczeniowej.


Stowarzyszenia

Warto sprawdzić czy osoba, z której powierzamy obsługę naszej transakcji należy do lokalnych lub regionalnych organizacji zrzeszających Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wśród danych federacji ogólnokrajowych znajdziemy adresy ich lokalnych przedstawicieli, np. na stronie PFRN oraz wykaz członkow lokalnych stowarzyszeń.

Przynależność Pośrednika do Stowarzyszenia daje jego klientom dodatkową gwarancję, że zachowane zostaną określone standardy usług. Ponadto w stowarzyszeniach działają Komisje Etyki, do których można zgłaszać wątpliwości co do etycznego zachowania pośrednika lub agenta. Stowarzyszenia zawodowe są pomagają w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy swoimi członkami a klientami.


Kształcenie ustawiczne

Przepisy dotyczące funkcjonowania rynku nieruchomości, a także te które na ten rynek mają wpływ pośredni np. podatkowe, bankowe zmieniają się dość często. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na pośrednika obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Ale ten obowiązek – pod groźbą utraty uprawnień zawodowych – dotyczy wyłącznie osób z licencją zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami.


Nasza oferta powinna trafiać do wielu firm

Nie ma potrzeby zgłaszać sprzedaży w wielu biurach obrotu nieruchomościami. Wystarczy w jednym za to działającym w MLS czyli w systemie wymiany ofert. Takie umowy zawierane z jednym biurem nieruchomości nazywamy umowami „na wyłączność” i tylko ten rodzaj umów gwarantuje klientom wyższą jakość usługi. Pośrednik ma bowiem gwarancje wynagrodzenia i jednoznacznie określone obowiązki. Nie ma też obawy, że inny pośrednik czy agent sprzeda powierzoną mu nieruchomość. Owszem – inny pośrednik może przyprowadzić klienta (wtedy pośrednik – dysponent oferty najczęściej dzieli się swoim wynagrodzeniem). W umowie na wyłączność pośrednik sam jest bardziej skłonny ponieść koszty związane z promocją oferty lub dotarciem do wielu klientów. Zgłaszając do sprzedaży nieruchomość w jednym biurze korzystającym z MLS mamy i tak pewność, że oferta będzie dostępna również w pozostałych – czyli np. w stolicy aż w 300 biurach! A to zwiększa prawdopodobieństwo-że znajdzie się na nią nabywca.


FAGORA

Fagora to portal, na którym są tylko oferty nieruchomości tzn. „na wyłączność”, a więc aktualne, sprawdzone i zgłaszane tylko do jednego biura nieruchomości. Ono odpowiada za sprzedaż, ono ofertę promuje i on ma zagwarantowane wynagrodzenie za swoją pracę. Na stronie www.fagora.pl nie ma tych samych ofert prezentowanych przez różnych pośredników. Warto więc sprawdzić, czy biuro nieruchomości do którego się zgłaszamy jest na tym użytkownikiem portalu Fagora. Tu też znajdziemy wiele informacji i porad dla klientów. Tu nie ma ofert „sondujących” ceny, ofert nieaktualnych albo zawierających tylko zachwyt nad kolorem glazury czy widokiem z okna. Tutaj znajdziemy oferty gdzie pośrednik dysponuje kompletem informacji na temat nieruchomości, dokładnie ją obejrzał, sprawdził stan prawny, techniczny i zawsze chętnie zaprezentuje te nieruchomość klientowi. Ma bowiem zagwarantowane, że otrzyma za swoja prace wynagrodzenie. Ma też motywację do szybkiego działania, ponieważ im szybciej sprzeda nieruchomość – tym szybciej dostanie pieniądze. Korzystając z ofert Fagory nie będziemy wykonywać zbędnych telefonów przez wiele godzin i wysłuchiwać niekompetentnych odpowiedzi.


Korzystając z powyższych wskazówek mają Państwo większe szanse na udaną transakcję .

Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie

Działka, Niwy 1403m2

Cena:105000zł Lokalizacja:Niwy
Atrakcyjna działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko. Zlokalizowana w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie terenów zielonych, lasu oraz domów jednorodzinnych . Powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy . Aktualnie złożono wniosek o wydanie decyzji o

Działka, Niwy 1406m2

Cena:105000zł Lokalizacja:Niwy
Działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie lasu. Działka rolna na którą został uruchomiony proces wydania decyzji o warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane już wcześniej

Działka, Jarużyn 1260m2

Cena:126000zł Lokalizacja:Jarużyn
Atrakcyjna działka położona w miejscowości Jarużyn, gmina Osielsko. Zlokalizowana w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie terenów zielonych, lasu oraz domów jednorodzinnych . Powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy . Aktualnie złożono wniosek o wydanie decyzji o