II FSK 2471/11

W 2006 roku mężczyzna otrzymał spadek po zmarłej matce. W tym czasie nie obowiązywały przepisy na mocy której można było uzyskać zwolnienia z podatku do spadku dla najbliższej rodziny. W zeznaniu podatkowym SD-3 jako przedmiot spadku wskazał gospodarstwo rolne o powierzchni 1,1511 ha. W związku z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn mężczyzna doszedł do wniosku, że podatku nie musi płacić ponieważ zgodnie z powyższym przepisem zwolnione z niego jest nabycie gospodarstwa rolnego.


Urząd Skarbowy stwierdził jednakże, iż odziedziczona nieruchomość nie jest gospodarstwem rolnym ponieważ składa się również z lasów i nieużytków a nie samych gruntów ornych. W związku z czym mieści się w definicji gospodarstwa rolnego zawartej w ustawie o podatku rolnym. Definicja ustawowa gruntów rolnych określa jest jako obszar gruntów zaklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha. W związku z powyższym organ podatkowy ustalił do zapłaty podatek w wysokości 5000 zł.


Spadkobierca odwołał się od decyzji urzędu do izby skarbowej, która przychyliła się do rozstrzygnięcia urzędu skarbowego i potwierdził, że odziedziczona nieruchomość nie jest gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów podatkowych. Dlatego też podatnikowi nie przysługuje zwolnienie z podatku od spadku.


Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny jak i NSA, do którego trafiła sprawa nie przychylił się do argumentacji podatnika. Sąd kasacyjny w swoim orzeczeniu podał, iż wszelkie ulgi i zwolnienia należy interpretować wąsko. W związku z powyższym nie można uznać za gospodarstwo rolne nieruchomości, gdzie grunty rolne stanowią mniej niż 1 ha powierzchni a reszta to lasy.


żródło: fagora.pl

Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie

Dom, Serock 120m2

Cena:280000zł Lokalizacja:Serock
Dom jednorodzinny o powierzchni około 120 metrów kwadratowych w zabudowie bliźniaczej położony na działce o powierzchni 540 metrów kwadratowych oraz garaż z pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni ok. 66 metrów kwadratowych.. Działka ogrodzona zagospodarowana. Położony w centrum Serocka.

Działka, Maksymilianowo 1314m2

Cena:132000zł Lokalizacja:Maksymilianowo
Działka położona w obrębie geodezyjnym Maksymilianowo. Przedmiotowa działka znajduje się w sektorze oznaczonym symbolem D8M/U, to znaczy przeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne z możliwością prowadzenia działalności usługowej nie wykraczającej poza teren działki. Budynki mieszkalne do dwóch

Działka, Niwy 1403m2

Cena:105000zł Lokalizacja:Niwy
Atrakcyjna działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko. Zlokalizowana w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie terenów zielonych, lasu oraz domów jednorodzinnych . Powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy . Aktualnie złożono wniosek o wydanie decyzji o