I FSK 2315/11

W 2007 roku został sporządzony akt notarialny, w którym matka podarowała córce nieruchomość, a córka ustanowiła na rzecz rodziców nieodpłatną osobistą służebność mieszkania, dzięki której mogą korzystać z mieszkania do końca życia. Czynność ta została wpisana do księgi wieczystej. Notariusz nie pobrał daniny – ani od darowizny, ani od ustanowienia prawa służebności – zgodnie z art. 4a ust. 1 oraz art. 4 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.), z uwagi na fakt, że była to transakcja pomiędzy najbliższą rodziną.

Rodzice uznali, że nabycie służebności nie należy zgłaszać do urzędu skarbowego i wystarczy, że jest to zapisane w akcie notarialnym podobnie jak ma to miejsce w przypadku darowizny.

Zdaniem fiskusa, żeby nie płacić podatku od nabycia służebności, w tym przypadku, rodzice powinni zawrzeć z córką odrębną umowę notarialną na ustanowienie służebności. Jeśli tego nie uczynili, to ciążył na nich obowiązek zgłoszenia nabycia służebności w terminie jednego miesiąca (obecnie jest to 6 miesięcy. Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość podatku.

WSA w Gliwicach, który rozpatrywał sprawę, przyznał rację rodzicom. Ponieważ zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy każde nabycie praw lub rzeczy przez najbliższą rodzinę na podstawie aktu notarialnego nie musi być dodatkowo zgłaszane do urzędu skarbowego celem uniknięcia podatku. Przepis dotyczy również darmowej służebności. Powyższy wyrok potwierdził również NSA, który oddalił skargę kasacyjną izby skarbowej.


źródło: fagora.pl

Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie

Działka, Niwy 1406m2

Cena:105000zł Lokalizacja:Niwy
Działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie lasu. Działka rolna na którą został uruchomiony proces wydania decyzji o warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane już wcześniej

Działka, Niwy 1403m2

Cena:105000zł Lokalizacja:Niwy
Atrakcyjna działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko. Zlokalizowana w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie terenów zielonych, lasu oraz domów jednorodzinnych . Powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy . Aktualnie złożono wniosek o wydanie decyzji o

Działka, Dobrcz 1070m2

Cena:69000zł Lokalizacja:Dobrcz
Działka położona w miejscowości Dobrcz, w pobliżu ul. Jabłoniowej. Została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego wolnostojącego do 250 mkw zabudowy. 50% obszaru działki należy zachować biologicznie czynną. Budynki o dowolnym kącie nachylania od płaskiego do