II FSK 2385/11

Podatniczka odziedziczyła mieszkanie po dziadkach - 1/2 w 2003 roku i 1/2 w 2009 roku. W niecały rok później sprzedała je za kwotę 350 000 zł. Za uzyskane ze sprzedaży pieniądze chciała nabyć od męża część mieszkania, którego należało do jego majątku osobistego. Uznała bowiem, iż dzięki temu nie będzie musiała płacić podatku od sprzedaży mieszkania po dziadkach. Wymóg zapłaty podatku wynika z faktu, iż między nabyciem mieszkania w drodze spadku a jego sprzedażą nie minęło pięć lat.


Jednakże izba skarbowa w Warszawie uznała, że podatniczka będzie musiała podatek uiść. Umowa pomiędzy nią a mężem nie spowoduje, że ona przestanie być właścicielką pieniędzy, a on przestanie być właścicielem części swojego mieszkania. Ponieważ w wyniku tej transakcji powiększy się ich wspólny majątek.


Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Kobieta argumentowała swoje racje tym, że mąż miał przekazać jej prawo do swojego mieszkania pod warunkiem, że ona przekaże mu pieniądze za mieszkanie odziedziczone po dziadkach, w innym przypadku umowa pomiędzy nimi nie była by w ogóle zawarta. Dlatego też jej zdaniem jest to wydatek na cele mieszkaniowe i nie musi w związku z tym zapłacić podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania pod dziadkach. WSA podzielił stanowisko izby skarbowej. Ponieważ w wyniku umowy pomiędzy podatniczką a jej mężem nie dojdzie do przeniesienia pieniędzy z żony na męża oraz własności połowy mieszkania z męża na żonę. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania po dziadkach w wyniku tej transakcji powiększą majątek wspólny małżonków i nie jest to taka sama umowa jak w przypadku transakcji zawieranej pomiędzy obcymi sobie osobami, kiedy to jedna osoba staje się współwłaścicielem połowy mieszkania.


Naczelny Sąd Administracyjny do którego kobieta zaskarżyła wyrok WSA oddalił jej skargę kasacyjną i przyznał rację izbie skarbowej oraz WSA.


źródło: fagora.pl

Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie

Działka, Niwy 1403m2

Cena:105000zł Lokalizacja:Niwy
Atrakcyjna działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko. Zlokalizowana w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie terenów zielonych, lasu oraz domów jednorodzinnych . Powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy . Aktualnie złożono wniosek o wydanie decyzji o

Działka, Dobrcz 1070m2

Cena:69000zł Lokalizacja:Dobrcz
Działka położona w miejscowości Dobrcz, w pobliżu ul. Jabłoniowej. Została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego wolnostojącego do 250 mkw zabudowy. 50% obszaru działki należy zachować biologicznie czynną. Budynki o dowolnym kącie nachylania od płaskiego do

Działka, Maksymilianowo 1314m2

Cena:132000zł Lokalizacja:Maksymilianowo
Działka położona w obrębie geodezyjnym Maksymilianowo. Przedmiotowa działka znajduje się w sektorze oznaczonym symbolem D8M/U, to znaczy przeznaczona jest pod budownictwo jednorodzinne z możliwością prowadzenia działalności usługowej nie wykraczającej poza teren działki. Budynki mieszkalne do dwóch