Czym się różni umowa pośrednictwa na wyłączność od umowy otwartej?

Umowa inaczej kontrakt, to porozumienie stron, w którym ustalają one wzajemne prawa i obowiązki. Umowa to zobowiązanie, że strony wywiążą się z zawartych w niej ustaleń. W przypadku usług pośrednictwa, wymogiem obligatoryjnym jest, by umowa zawarta o świadczenie usługi była w formie pisemnej. Umowy ustne są niedozwolone.


Wyłączność = Jedna umowa, Jedna firma, Jeden odpowiedzialny pośrednik.

System zawierania umów z klauzulą wyłączności jest powszechny w rozwiniętych systemach gospodarczych. W Polsce umowa pośrednictwa może być zawarta ze wskazaniem wyłączności. Klauzula określona została wprost w art. 550 Kodeksu Cywilnego i odnosić się może do każdej umowy, o ile nie jest to zakazane prawem. Stosowanie jej odpowiednio wskazuje na indywidualne uzgadnianie i doprecyzowanie przez strony np. rodzaj nieruchomości czy sytuacji. Nieruchomość to swoisty „towar”, powinien zostać skatalogowany, oszacowany rynkowo oraz przygotowany, by móc skutecznie go oferować. Zamawiający usługę ma prawo wymagać zaangażowania oraz wskazania konkretnych działań jakie będą podejmowane by doprowadzić do transakcji. Usługodawca jest zobowiązany do dokonywania takich czynności, które miałyby umożliwić jego klientowi zawarcie stosownej czynności prawnej. Zamawiający zaś ma obowiązek udzielić określonych gwarancji, że za wysiłek i zaangażowanie pośrednika zostanie zapłacone wynagrodzenie.Ta forma umowy jest też nie bez znaczenia dla właściciela nieruchomości. Korzyścią dla Zamawiającego jest oszczędność czasu, bo współpracuje z jednym pośrednikiem, przekazuje mu dokumenty, a czasem też klucze jeżeli nieruchomość nie jest zamieszkała lub użytkowana.


Jedna nieruchomość = Kilka umów, Różne ceny.

Przez umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Usługodawca w obrocie nieruchomościami zobowiązuje się do dokonywania na rzecz Zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości (i innych). Umowę pośrednictwa można zawrzeć z wieloma biurami nieruchomości, a każde z nich będzie tak zaangażowane, jak będą oceniać swoje szanse na wynagrodzenie. Może się zdarzyć, że Zamawiający usługę będą zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia kilku biurom, z którymi zawarli umowy „otwarte”. Zobowiązania są przecież dwustronne: firma ponosi koszty wykonania usługi, a Zamawiający powinien za nie zapłacić. Ryzyko wielu umów, może się po prostu nie opłacać, gdyż zasada „pacta sunt servanda” mówi, że osoba, która zawarła w sposób ważny umowę, musi ją wykonać.


Henryka Wilczyńska

Ekspert rynku nieruchomości PFRN (ENF)


źródło: fagora.plNajnowsze oferty

Zobacz wszystkie

Działka, Dobrcz 1070m2

Cena:69000zł Lokalizacja:Dobrcz
Działka położona w miejscowości Dobrcz, w pobliżu ul. Jabłoniowej. Została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego wolnostojącego do 250 mkw zabudowy. 50% obszaru działki należy zachować biologicznie czynną. Budynki o dowolnym kącie nachylania od płaskiego do

Obiekt użytkowy, Bydgoszcz 15,1m2

Cena:24000zł Lokalizacja:Bydgoszcz
Polecamy murowany pokryty papą garaż jednostanowiskowy nr 18 o pow. 15.10 m2 w zabudowie szeregowej, położony w Bydgoszczy na Osiedlu Leśnym przy ul. Podchorążych. Zlokalizowany jest on w pobliżu bloków nr 17. 18. 19. Posiada przyłącze do energii elektrycznej . Miesięczny koszt opłat na fundusz

Działka, Niemcz 1198m2

Cena:184000zł Lokalizacja:Niemcz
Działka budowlana objęta planem zagospodarowania przestrzennegoo symbolu 29MN, uchwała RadyGminy z dnia 16.11.2001 roku. Obowiązuje: zabudowa mieszkaniowa o wysokości budynków do dwóch kondygnacji z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5m nad poziom terenu, dach o nachyleniu minimum 20