Dlaczego warto zawierać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego?

Definicja umowy przedwstępnej została uregulowana w art. 389-390 kodeksu cywilnego.


Stosowana jest ona wtedy, kiedy strona lub strony z jakichś przyczyn nie mogą zawrzeć umowy właściwej (przyrzeczonej). Za pomocą umowy przedwstępnej mogą stworzyć stan dużego prawdopodobieństwa, że pożądana umowa zostanie zawarta w przyszłości.


Kodeks cywilny nie wymaga dla umowy przedwstępnej formy szczególnej. Jednak zawarcie jej w formie aktu notarialnego daje możliwość uprawnionemu dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej. Ponadto daje również możliwość ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej, które jest skuteczne wobec każdoczesnego właściciela. Zawarcie umowy przedwstępnej w takiej formie łączy się również z poniesieniem dodatkowych kosztów. Notariusz za sporządzenie takiej umowy pobiera wynagrodzenie określone w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i wynosi ono połowę stawki za umowę przyrzeczoną. Treść umowy w formie aktu notarialnego zasadniczo nie różni się od treści umowy zawartej w zwykłej formie pisemnej.


Małgorza Kostrzewa

Ekspert Runku Nieruchomości PFRN (ENF)


źródło: fagora.pl

Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie

Działka, Niwy 1318m2

Cena:99000zł Lokalizacja:Niwy
Atrakcyjna działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko. Zlokalizowana w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie terenów zielonych, lasu oraz domów jednorodzinnych . Powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy . Aktualnie złożono wniosek o wydanie decyzji o

Działka, Osielsko - Czarnówczyn 1258m2

Cena:185000zł Lokalizacja:Czarnówczyn
Atrakcyjna działka o pow. 1258 m2 położona na granicy Osielska i Bydgoszczy w sąsiedztwie działek , domków mieszkalnych, terenów rolnych, rolna . Wygodny wjazd na działkę bezpośrednio z ulicy Leśnej (asfalt). Wydane zostały warunki zabudowy polegające na budowie dwóch budynków mieszkalnych

Dom, Niemcz 100m2

Cena:499000zł Lokalizacja:Niemcz
Siedlisko - dom jednorodzinny o pow. 100 m2 z lat sześcdziesiątych na działce o powierzchni 2040mkw. z zabudowaniami gospodarczymi oraz wolnostojącym budynkiem garazowo -warsztatowym . Położone w Niemczu w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. dogodny dojazd z ulicy asfaltowej. Możiwość dowolnego