II FSK 2012/11

Sprawa dotyczyła firmy, która prowadziła działalność deweloperską. Spółka twierdziła, że wybudowane przez nią lokale mieszkalne i niemieszkalne przeznaczone do sprzedaży są zwolnione z podatku od nieruchomości. Zdaniem firmy lokale te wchodzą w skład zapasów przedsiębiorstwa, dlatego też przysługuje prawo do zwolnienia. Prezydent Szczecina uznał jednak, że objęcie przez firmę we władanie nieruchomości (kupionych pod budowę gruntów i wzniesionych budynków) spowodowało, że stała się ona ich posiadaczem i jednocześnie podatnikiem podatku. Nie ma znaczenia w jaki sposób zaklasyfikuje je w ewidencji swojego majątku. Dodatkowo podkreślił, iż przewidziane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wyłączenia nie obejmują nieruchomości, które są w posiadaniu przedsiębiorcy, będących z księgowo punktu widzenia zapasami. W związku z powyższym zgodnie z interpretacją wydaną przez Prezydenta spółka musi płacić podatek od nieruchomości. Tym samym Prezydent wydał niekorzystną dla firmy interpretację podatkową.

Sprawa trafiła do WSA w Szczecinie, który uchylił interpretację Prezydenta. Zgodził się z poglądem organu, zgodnie z którym przyjęty podział składników majątku dla potrzeb rachunkowości nie ma wpływu na kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. Jednakże nie potwierdził stanowiska Prezydenta jakoby samo posiadanie przez przedsiębiorcę budynku mieszkalnego powodowało opodatkowanie stawką wyższą, tak jak w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

NSA jednak uchylił powyższy wyrok uznając, że WSA nie przeanalizowało dokładnie stanowiska prezydenta miasta. W opinii NSA sąd I instancji musi uwzględnić to, że opodatkowanie znajdującego się w posiadaniu przedsiębiorcy budynku mieszkalnego według wyższej stawki ma miejsce tylko wtedy, gdy budynek ten jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie

Działka, Niwy 1326m2

Cena:99000zł Lokalizacja:Niwy
Atrakcyjna działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko. Zlokalizowana w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie terenów zielonych, lasu oraz domów jednorodzinnych . Powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy . Aktualnie złożono wniosek o wydanie decyzji o

Działka, Niwy 1403m2

Cena:105000zł Lokalizacja:Niwy
Atrakcyjna działka położona w miejscowości Niwy, gmina Osielsko. Zlokalizowana w bardzo urokliwym miejscu, w sąsiedztwie terenów zielonych, lasu oraz domów jednorodzinnych . Powstała w wyniku podziału w oparciu o wydane wcześniej warunki zabudowy . Aktualnie złożono wniosek o wydanie decyzji o

Działka, Dobrcz 1070m2

Cena:69000zł Lokalizacja:Dobrcz
Działka położona w miejscowości Dobrcz, w pobliżu ul. Jabłoniowej. Została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego wolnostojącego do 250 mkw zabudowy. 50% obszaru działki należy zachować biologicznie czynną. Budynki o dowolnym kącie nachylania od płaskiego do